Leanfil ®-påsfilter för hållbar utvecklingLeanfil ®-påsfiltret – en helt ny uppfinning

Leanfil pussisuodattimien valikoima

Leanfil ®-påsfiltret

Påsfilter är de vanligaste filtren i fastigheternas ventilationsaggregat. Leanfil ®-påsfiltret är en helt ny uppfinning på påsfiltermarknaden. Dess viktigaste egenskap är att påsfiltrets ram inte kasseras med filterdelen som blandat avfall utan ramen stannar kvar i fastigheten och bara filterdelen byts ut. Filterdelen träs på ramen, efter vilket påsdelens elastiska band böjs över ramens ytterkanter så att det täcker hela ramen. Leanfil ®-påsfiltrets ram är gjord av hållbart aluminium.

Leanfil pussisuodattimien kehystä ei heitetä pois

Filterdel

Leanfil ®-filterdelen är lätt att monteras i och lossas från ramen tack vare dess geniala fästmetod. I tillverkningen av Leanfil ®-filterdelen agerar man i enlighet med kvalitetscertifikatet ISO 9001 och i miljöfrågor följer man kraven i certifieringen ISO 14001.

Leanfil suodatinosa

Fördelar med Leanfil ®-påsfiltret

Fördelar för kunden

 • Påsfiltrets högkvalitativa nonwoven material
  - Lågt tryckfall > energieffektivitet
  - Bra luftkvalitet i fastigheten
  - Inga lösa glasfiberpartiklar
  - Utmärkt filtreringsförmåga
  - Bra fuktresistens
 • Miljövänlighet – mindre avfall
 • Bra förhållande mellan pris och kvalitet
 • Lägre transportkostnader
 • Lägre avfallskostnader
 • Imagefördel
 • Beaktande av hållbar utveckling / miljön i verksamheten
 • Litet utrymmesbehov
 • Litet lagringsbehov
 • Snabbare utbytesarbete (färre störningar under utbytesarbete)
Leanfil pussisuodattimien etuja asiakkaalle

Fördelar för servicebolag

 • Snabbare utbytesarbete
  - Färre transporter till och från maskinrum
  - Färre transporter till avfallssorteringsstationer
 • Produkter lättare att transportera
 • Bättre arbetssäkerhet
 • Bättre arbetsergonomi
 • Bättre image för servicebolaget
 • Beaktande av hållbar utveckling
 • Fördelar för kunden
  - Starkare kundrelation
 • Man behöver inte installera separata tätningslister på filtrets ram eftersom Leanfil ®-påsfiltrets fästband tätar ramen i ventilationsaggregatet på alla sidor
Leanfil pussisuodattimia huoltoyhtiöille

Fördelar för miljön

 • Mindre avfall
  - Ramen kasseras inte
  - Mindre förpackningsmaterial
 • Färre transporter
 • Ramens långa livslängd
  - Besparing av råvaror
 • Mindre koldioxidavtryck
Leanfil pussisuodattimet ovat ympäristöystävällisiä

Världens miljövänligaste påsfilter

Tillkomsthistoria och utvecklingsarbete

Leanfil ®-påsfiltrets historia började med Samu Pöri och Tommi Lustig, anställda vid ventilationsföretaget Ilmastointipuhdistus PoLu Oy. När Pöri och Lustig bytte ut filter undrade de varför använda filter och ramar alltid kasserades som blandat avfall. Enligt korrekt återvinning skulle påsdelen höra till blandat avfall och ramen som ofta var av galvaniserat stål skulle sorteras som metall. Samtidigt undrade de varför en bra ram måste kasseras över huvud taget när man kunde använda den flera gånger. Dessutom var de frustrerade av att transportera stora och tunga filterlådor till maskinrum och använda påsfilter till avfallsflak och avfallssorteringsstationer. De slöt sig till att den viktigaste orsaken till problemet var att eftersom det inte var möjligt att lossa ramen från filterdelen på ett meningsfullt sätt hanterades påsfiltret och ramen alltid som en enhet.

Pöri och Lustig var väldigt sugna på att utveckla branschen och slutligen uppfann de en ny produkt för påsfiltermarknaden, med ett filter som kan lossas från ramen och en ram som kan användas under ventilationsaggregatets hela livscykel. Uppfinningen ledde till patentansökan och inledande av produktion. Så här uppstod Leanfil ®. Början av namnet, Lean, kommer från att produkten sparar råvaror, minskar spill, gör utbytesarbete smidigare och har utvecklats genom att använda Leans (kontinuerlig förbättring) värderingar och metoder. Slutet av namnet, fil, hänvisar till filter.

Leanfil pussisuodattimet on kehitetty Ilmastointipuhdistus PoLu Oy:n toimesta

Vision, mission och värden

Vår vision

Leanfil ®–världens mest efterfrågade påsfilter.

Vår mission

Vår mission är att tillverka, sälja och marknadsföra ett påsfilter för hållbar utveckling som ger kunden kostnadseffektivitet, underlättar installatörens arbete och främjar miljövärden, såsom minskning av avfall, besparing av råvaror och vettig återvinning av avfall.

Våra värden

Kundvärde: I vår verksamhet koncentrerar vi oss på att öka värde för kunden.
Engagemang: Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vår verksamhet.
Teamarbete: Vi engagerar de anställda och samarbetar långsiktigt med våra partner.
Kvalitet: I våra produkter använder vi bara de bästa materialen i branschen.
Hållbar utveckling:  Vi främjar hållbar utveckling och miljövänlighet.

Leanfil pussisuodattimien valikoima

Referenser

FRUSH 2021

Innovera den cirkulära ekonomin

Vinnaren av Pitch-tävlingen i FRUSH 2021.

Kontakta oss och begär en offert!

Leanfil Oy

Adress: Häcklevägen 21 A,
01260 Vanda

Samu Pöri
+358 40 557 5797
samu.pori@leanfil.fi  

Tommi Lustig
+358 40 557 5796
tommi.lustig@leanfil.fi

Heikki Pöri
+358 40 551 5898
heikki.pori@leanfil.fi

E-postadress: sales@leanfil.fi
Hemsida: www.leanfil.fi

Offertbegäran till: sales@leanfil.fi

Certifikat och standarder

ISO 14001 , ISO 9001 ja ISO 16890, 
EN 779: 2012, ASHRAE 52.2